ADAM report 2/2021

Pavel Doležal a Maciej Andziński sepsali ADAM report o migraci našeho Hadoop clusteru z řídícího softwaru Cloudera Express, který je …

8. září 2021